SBF

SBF, Sveriges Bokhistoriska Förlag är ett litet förlag som bl a ger ut gamla, vackra böcker i nytryck, hjälper poeter, författare och konstnärer att ge ut sina alster med den nya digitala tekniken. Förlaget ger också ut nya konstböcker som är tillverkade med den gamla tekniken med lösa blytyper och tryckta för hand. Bilder är skurna i linoleum eller som trägravyr etc. 


SBF inriktar sig i första hand på hur böcker är tillverkade. Vad det är för papper, hur typografin ser ut, hur bindningen av böckerna är gjord, om bilderna är i kopparstick, litografi träsnitt o s v. Var och hur böcker är tryckta, o färgbilder är tryckta i färg eller handkolorerade. Vill du ge ut en liten, exklusiv utgåva så kan vi hjälpa till!

Vill du ge ut en bok, kontakta oss!