Konstförvanten

Vet ni vad en konstförvant är? Ett svar är: ett gammalt ord för typograf.

Ett annat svar är: Bo Niklasson. Han titulerar sig så med rätta då han har lång erfarenhet från trycksaksbranschen.

Bo har bildat en lokalförening som ingår i riksföreningen "Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper", som bildades för över tjugo år sedan. Han har givit ut en katalog över gamla aktiebrev, då intresset för historiska värdepapper ökat. Bo började själv samla aktiebrev i slutet av 60-talet.

Bakgrunden till intresset är att han har arbetat med trycksaker sedan början av 50-talet och upptäckte den höga konstnärliga kvaliteten på de gamla aktiebreven. Tanken med katalogen är att presentera alla kända svenska historiska aktiebrev.

Här ska också finnas uppgifter om samlarvärdet idag. Ca 100 brev kommer att presenteras, det första från 1728. Bo har också varit inblandad i en bok om Kreuger, en spännande man från en spännande tid, och starkt förknippad med aktier. Bo har själv sett ett helt rum i Göteborg som var tapetserat med Kreugeraktier!

Historia

Idag är Sverige ett starkt industrialiserat land vars välstånd till stor del bygger på utvecklingen av dess näringsliv. Svensk teknik och svenska företag har länge varit framgångsrika, även sett ur internationellt och historiskt perspektiv. Då industrihistoria och teknisk utveckling spelar en central roll i människans kultur och samhällsliv är det anmärkningsvärt att denna sida av vår historia rönt så liten uppmärksamhet.

Ett uttryck för det trots allt växande intresset är att forskare och andra intresserade från olika utgångspunkter bedriver forskningar om vårt industriella förflutna. Vi har valt att skildra företagshistoria återspeglad i dess aktiebrev. Aktiebrevens historia i Sverige är drygt 250 år gammal. De första kända svenska aktiebreven är utgivna 1728.

Att utfärda aktiebrev under 1700-talet var knappast någon vanlig företeelse och vi känner idag endast femton företag som under detta århundrade emitterade dylika. Det handlar således om ytterst ovanliga historiska dokument. Bolag, bildade i syfte att bedriva affärsverksamhet, förekom redan under romartiden, men dessa var grundade på avtal mellan intressenterna.

Sveriges och kanske världens idag verksamma bolag är Stora Kopparbergs Bergslag (eller STORA som det idag heter). Ett dokument från 1288 reglerade ett samägande gällande tillgångar av fastighetsnatur, där förmögenheten delades upp i fjärdeparter utan att "bolaget" för den skull kan räknas som aktiebolag. Först år 1888 övergick verksamheten i aktiebolagsform.

Första gången aktiebrev betraktades som samlarobjekt var år 1886, då H Bukowski utgav en auktionskatalog i vilken även historiska aktiebrev fanns medtagna. Under senare år har man emellertid kunnat märka ett stigande intresse för historiska värdepapper. Den fackvetenskapliga beteckningen för det historiska aktiesamlandet är scriptofili. Svenska Föreningen för Värdepapper bildades 1979.