Det gamla tryckeriet

Det gamla tryckeriet är ett levande museum som visar hur man producerade trycksaker för över 100 år sedan. Här visas ett historiskt grafiskt handarbete med lösa trä– och blytyper. Boktryck i digel– och cylinderpressar med handkraft. Här ska vi låta besökare få prova på att själva sätta och trycka med de gamla metoderna. Här kan vi också ta fram tryck från träsnitt och trägravyr eller bilder skurna i linoleum. Vi erbjuder även papperstillverkning, marmorering, bokbinderi m.m.

Vill du lära dig de gamla hantverken, kontakta oss!